Projektai

16 plius

Projektu 16+ siekiama įgyvendinti programos Socrates-Grundtvig II tikslus ir padėti pasiruošti jauniems (vyresniems negu 16 metų) globotiniams įsitraukti į atvirą visuomenę po to, kai jie taps pilnamečiais (sulauks 18 metų) ir turės palikti globos namus.

Svarbiausias projekto uždavinys – ištirti minėtą problemą, dalyvaujant aukščiau minėtoms grupėms, taip pat socialiniams darbuotojams, kurie yra atsakingi už projekte dalyvaujančių šalių socialinį aprūpinimą. Įgyvendinant šią programą taip pat siekiama padrąsinti socialinius darbuotojus dalintis idėjomis ir praktika, kaip globojamus vaikus sklandžiai įtraukti į suaugusiųjų visuomenę.

Rengiant mokymo priemones prie programos tikslų įgyvendinimo prisidės partneriai iš Bulgarijos, Kipro, Ispanijos ir Lietuvos. Kadangi tai yra būtina kiekvienai valstybei, sutikus ir parėmus socialinio aprūpinimo institucijoms, parengtos mokymo priemonės bus naudojamos mokant globojamus vaikus šių dalykų:

  • parašyti CV (gyvenimo aprašymą);
  • gyventi kartu ir valdyti namų ūkį
  • naudotis interneto pokalbių svetainėmis ieškant draugų ir bendradarbių kitose valstybėse

Galutiniame programos etape siekiama suformuoti būdus, kuriais šio projekto rezultatai būtų platinami kitose grupėse, palaipsniui mažinant socialinę atskirtį

Projekto Svetainė

Kiti projektai