Projektai

Buvusių kalinių integracijos į darbo rinką plėtra

Grundtvig mokymosi partnerysčių projektas

“Buvusių kalinių integracijos į darbo rinką plėtra” santrauka:

Projekto tikslas yra per neformalų mokymąsi ir bendradarbiavimą paruošti tarptautinę metodiką Europos valstybėms, pateikiančią praktines žinias ir informaciją kaip padėti nuteistiesiems ir žmonėms, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, integruotis darbo rinkoje. Šiuo metu dėl informacijos pertekliaus yra jaučiamas kokybiškos, struktūruotos metodinės informacijos stygius. Be to, šio projekto metu paruošta metodika apjungs projekte dalyvaujančių valstybių patirtį, Europoje pripažįstamus bibliografinius šaltinius ir taip taps aktualiu gidu ES valstybėms šia tema. Metodika, paruošta šio projekto metu, bus orientuojama į informaciją, reikalingą darbdaviams, suaugusiųjų mokymo centrams, joje bus aiškinama, kaip padėti nuteistiesiems ir žmonėms, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, kaip padėti jiems įgyti žinių ar kompetencijų. Metodikoje pristatomi būdai taps viena iš priemonių, kaip paskatinti mokymąsi visą gyvenimą ES valstybėse ir padėti socialiai pažeidžiamų grupių nariams ir esantiems socialiniuose paribiuose gyventi pilnavertį gyvenimą ir (re)integruotis į visuomenę.

Institucijos, dalyvaujančios projekte, dalinsis savo nacionaline patirtimi, kaip spręsti nuteistųjų ir žmonių, išėjusių iš įkalinimo įstaigų, integracijos į darbo rinką problemą. Projekto tikslas yra surinkti gerosios praktikos pavyzdžių, apibendrinti juos ir išplėtoti metodą, pritaikytą naudojimui. Per neformalų mokymąsi ir bendradarbiavimą gerės socialinių darbuotojų, savanorių ir lektorių gebėjimai, o nuteistieji ir žmonės, išėję iš įkalinimo įstaigų, į visuomenės gyvenimą galės sugrįžti per švietimą.

Projekto tikslas yra per neformalų mokymąsi ir bendradarbiavimą:
paruošti tarptautinę metodiką Europos valstybėms, kurioje pateikiamos praktinės žinios ir informacija kaip padėti nuteistiesiems ir žmonės, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, integruotis į darbo rinką.

Projekto Svetainė

Kiti projektai