Partneriai

Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio partneriais, kai kurie iš jų: Lietuvos darbo federacija, Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija, Lietuvos „Caritas“, Lietuvos Paliatyvios medicinos draugija, Maltos ordinas, VU Gerontologijos centras, Europos centras dirbančiųjų klausimais (Vokietija), Trysis LTD (konsultacinė kompanija (Kipras)), „Odysse“ – mokymo ir konsultavimo organizacija (Olandija), Vengrijos „Caritas“ (Vengrija), Čekijos katalikių moterų sąjunga (Čekija), Fondas “Fryshuset” – jaunimo centras (Švedija).


Electrician Islington

Electrician Islington offers a comprehensive range of industry recognised electrical services to landlords, estate agents, and other commercial clients. With our team of skilled electricians and commitment to quality, we ensure reliable and efficient solutions for all your electrical needs.

21 White Conduit St,
London,
N1 9HA,
UK

+447517635975