Apie mus

SIDMC (SOCIALIZACIJOS IR DARBINIO MOKYMO CENTRAS)

Buvo įkurtas kaip viešoji nevyriausybinė organizacija 2001 metais, padedant visuotinai pripažįstamai vadybininkų komandai, turinčiai didelę patirtį moterų ir jaunimo reabilitacijos srityje. Ji teikia mokymą, įdarbinimą, socialines ir kultūrines paslaugas visuomenės daliai, užsiimančiai jaunimu, bedarbiais, pagyvenusiais ir moterimis. Misija:teikti profesinį mokymą ir konsultacijas dėl įdarbinimo, taip pat paramą, ypač socialiai atskirtiems žmonėms, ir padėti jiems iš naujo integruotis į socialinį gyvenimą ir darbo rinką.

Vizija:

Būti pirmaujančiu partneriu plėtojant socialinius projektus, atsižvelgiant į esamus ir besiformuojančius socialinių grupių poreikius. Pasitelkdamas gerąją patirtį, centas suteikia galimybę dalyvauti socializacijos ir mokymosi visą gyvenimą procesuose, tobulintis ir padėti tobulėti kitiems.

Misija:

Kurti darnią žinių visuomenę, teikiant profesionalias ir kokybiškas socialinės integracijos paslaugas kiekvienam žmogui

Tikslai:

  • Piliečių lygių galimybių propagavimas dalyvavaujant visuomenės gyvenime ir integruojantis į darbo rinką;
  • Legalaus darbo propagavimas;
  • Jaunimo, moterų, pagyvenusių ir neįgalių žmonių užimtumas ir socialinė integracija;
  • Socialinės iniciatyvos ir savanoriško darbo skatinimas;
  • Priklausomybes ligų, nusikaltimų ir prekybos moterimis prevencija;
  • Visuomenės požiūrio į labiausiai pažeidžiamas socialines grupes gerinimas.