Projektai

Savanoriška paliatyvi pagyvenusiųjų pagalba pagyvenusiems ir seniems

Projekto tikslas padrąsinti ir įgalinti per neformalų mokymąsi pagyvenusių asmenų, ypatingai moterų, dalyvavimą savanoriškoje NVO, vietos bendruomenių, socialinių tarnybų veikloje, teikiant moralinę ir socialinę pagalbą seniems bei pagyvenusiems paliatyvios slaugos reikalingiems asmenims. Taip pat projekto metu bus siekiama sužadinti pagyvenusių asmenų aktyvumą, įtraukiant juos į savo gyvenimo kokybės gerinimo procesą remiantis principu „Pagyvenę žmonės- pagyvenusiems žmonėms“.

Projekto eigoje vyks pasidalijimas gerąja patirtimi tarp Lietuvos, Graikijos, Kipro, Čekijos, Nyderlandų, Vengrijos partnerių. Seminarų metu, bei per el-ryšį, patalpinant informaciją internetiniame puslapyje, bus siekiama kuo glaudesnio bendradarbiavimo su NVO, vietos bendruomenėmis, valstybinėmis institucijomis, valdžios atstovybėmis, bei užtikrinama projekto rezultatų ir produktų sklaida. Vyks dalyvių lingvistinis rengimas (anglų k.). Platesnė besimokančiųjų auditorija bus įtraukta naudojant multiplikacinius metodus.

Pirmojo etapo metu vyks dalyvių prisistatymai, projekto personalo mainai, atlikti tiriamieji darbai, surinkta ir apibendrinta medžiaga apie kiekvienos šalies dalyvės pagyvenusių ir senų žmonių padėtį visuomenėje: socialiniai, demografiniai, sveikatos aspektai, savanoriška veikla.

Antrojo etapo metu vyks besimokančiųjų mainai, pasidalijimas gerąja patirtimi, teikiant savanoriškas paslaugas. Bus rengiami paliatyviai pagalbai moduliai.

Trečiojo etapo metu įtraukus į aktyvų mokymosi procesą pagyvenusius savanorius, bus patikrinta ir įvertinta mokymo medžiaga.Galutinius projekto produktus sudarys a) mokymo kursai, b)geroji patirtis ir pavyzdžiai, c)projekto plėtros medžiaga pateikta brošiūros ir CD-ROM formate.

Projekto Svetainė

Kiti projektai