width=156
border=0
border=0 border=0
Plėtra

Visas bendravimas ir platinimas bus patalpintas internete. Bus surinkti ne tik dalyvaujančių organizacijų, bet ir kitų susijusių organizacijų, vietos bendruomenių ir mokymosi visą gyvenimą bendruomenių elektroninio pašto adresai. Kiekvienas partneris prisidės prie bendrojo elektroninio pašto adresų sąrašo. Elektroniniu paštu visos organizacijos ir asmenys bus pakviesti aplankyti interneto pokalbių svetainės bendravimo kambarius ir sužinoti apie progresą ir projekto rezultatus.

Projekto produktai gali būti perduoti kitoms nurodytoms grupėms šiais būdais:
1. Projekto produktai ir gali būti perduoti Valstybės struktūroms (Teisingumo ministerijai, Socialinių reikalų ministerijai, Valstybinei agentūrai Vaikų apsauga ir t.t.), nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems pogrupiams.

2. Kad išlaikytų artimus ryšius su kitomis sistemos gijomis ir kad užtikrintų tam tikrą požiūrio atitikimą, mokymo procesų įvertinimas bus aptartas su savivaldybių atstovais, kurie domisi šia sritimi. Aišku, kad daug intensyvesnė kampanija nuolatinei ir reguliariai informacijos ir rezultatų plėtrai turi būti numatyta kitoms grupėms panaudojant informacinius leidinius ir brošiūras, TV laidas ir t.t.

3. Projekto valdymas nebus ribojamas iki tradicinio „iš viršaus žemyn“ plėtros modelio publikacijomis, baigiamaisiais susitikimais ir informaciniais paketais ne projekto institucijoms, bet taip pat sieks skatinti horizontalią plėtrą tarp dalyvių.

4. Plėtros strategija bus nukreipta į keletą krypčių, susijusių su socialinėmis profesinėmis grupėmis, kurioms projektas yra adresuotas. Todėl partneriai vystys plėtros strategijas tokiomis kryptimis:

G1: didelei daugumai to regiono, kuriame partneriai veikia ir vykdo savo funkcijas, gyventojų, su tikslu parodyti bendruomenės interesą vystyti panašią sistemą skirtingose šalyse ir taip pat pakelti savo vertybes iki Europos vertybių.

G2: socialinei profesinei personalo grupei, atsižvelgiant į jų susipažinimą su strategija darbant su atitinkama tiksline grupe.

G3: socialinei profesinei pareigūnų grupei, siekiant paaiškinti stiprų poreikį reformuoti paslaugų ir veiklų administravimą.

G4: socialinei profesinei politikos kūrėjų (Parlamento, Ministerijų, vietos valdžios) grupei, siekiant motyvuoti įstatymų leidybos iniciatyvas, kad palengvintų įsilieti į Europos kultūrą.

border=0
border=0

Copyright ©2006 www.sidmc.org