width=156
border=0
border=0 border=0
Projekto santrauka

Projekto tikslas – panaudojant patrauklų bendravimo internete būdą, nuotolinio mokymosi pamokas, pokalbių svetainę, meninės raiškos priemones internete, sudaryti sąlygas virtualiam jaunų suaugusių, kurie iki pilnametystės gyveno internatuose ar kitose globos institucijose, bendravimui, paremti ir padrąsinti juos priimant kasdienius sprendimus tampant pilnaverčiais ir aktyviais visuomenės piliečiais.

Projekto uždaviniai – panaudojant aukščiau minėtas priemones supažindinti jaunuolius su bendraamžių, patekusių į sudėtingas gyvenimo situacijas, sėkmingais problemų sprendimo būdais, naudojantis informacinėmis technologijomis padėti jiems susirasti naujų draugų, leisti jiems suprasti užsienio kalbų (šiuo atveju – anglų) mokėjimo naudą ir svarbą, motyvuoti juos dalyvauti švietimo, profesinio mokymo programose, ugdyti jų gebėjimą savarankiško gyvenimo pradžioje pasirūpinti savimi.

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas nuotolinio mokymo pamokų plėtrai tiesiogiai dalyvaujant patiems jauniems suaugusiems. Jauni projekto dalyviai bus skatinami ir mokomi teikti pagalbą savo draugams iš globos institucijų, organizuoti jaunimo tarpusavio pagalbos veiklą, padrąsinti globos institucijas paliekančius auklėtinius dalytis patirtimi ir supratimu pradedant savarankišką gyvenimą.

Pirmojo projekto etapo metu aktyviai dalyvaujant partnerių organizacijų atstovams bus lyginama skirtinga šalių dalyvių patirtis šioje srityje. Skirtumams atskleisti bus skirtos kelios nuotolinio mokymo pamokų temos, pvz., „Kaip aš gyvenu dabar“, „Kas man gali atsitikti, kai aš išeisiu iš šios institucijos“, „Kas vyksta“ ir t.t.

Antro projekto etapo metu vyks seminarai, kuriuose dalyvaus jauni suaugusieji, globos institucijų atstovai ir partnerių organizacijų atstovai. Seminarai vyks Italijoje, Ispanijoje, Kipre, Portugalijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje.
Baigiamojo etapo metu bus analizuojami projekto rezultatai ir produktai, kurie bus pateikti šioje srityje dirbančioms institucijoms, jauniems suaugusiems, bei bus prieinami visiems besidominantiems šia problematika. Taip pat bus paruoštas veiksmų planas tolimesniam projekto vykdymui.
Projekto produktai: nuotolinio mokymo pamokos, pokalbių svetainė, meninės raiškos priemonių internete įdiegimas, veiksmų planas tolimesnei projekto plėtrai.

border=0
border=0

Copyright ©2006 www.sidmc.org