width=156
border=0
border=0 border=0
Vertinimas

Vertinimo procedūra apims:

a) Produktų vertinimą, naudojantis analize, matavimais ir kontrole:
- Projekto produktų užbaigimas ir pristatymas iki numatyto galutinio termino
- Numatyta projekto produktų kokybė
- Projekto naudos gavėjų profesinės veiklos pagerinimas
- Mokymo medžiagos ir projekto sukurtų produktų platinimas

b) Procesų vertinimą, naudojantis analize, matavimais ir kontrole:
- Nuo pat pradžios nustatytų galutinių terminų visoms projekto veikloms laikymasis
- Partnerių prisidėjimas prie projekto techniniu, didaktiniu, projektavimo ir patirties aspektais
- Aktyvus skirtingų institucijų dalyvavimas per jų paskirtus atstovus visuose projekte numatytuose bendruose ar tarpiniuose susitikimuose,
- Tarpinės ir galutinės ataskaitos, susijusios su kiekvienu sprendžiamu projekto vystymo tarpsniu, paruošimas

Vertinimo kriterijai:
* Susitarimą tarp partnerių skirstant pareigas, derinant darbo grafiką ir projekto tyrimo metodiką, pasiekimas;
* Kylančių mokymo realizavimo sąlygų suderinamumo garantavimas;
* Mokymo modulių ir metodikos atitikimas;
* Teorinius ir metodologinius projekto tikslus atitinkančios metodikos naudojimas nacionaliniame lygmenyje;
* Bandymų laiko pasirinkimo tarp skirtingų valstybių atitikimas;
* Modelio įgyvendinimo efektyvumas;
* Projekto tikslų ir projekto rezultatų atitikimas;

Projekto grupės partneriai projekto vykdymo metu vertins vienas kito produktus.

Projekto pabaigoje bus paruošta vertinimo apklausa, kurią užpildys kiekvienas žmogus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šiuo projektu. Apklausoje specialus dėmesys bus skirtas dalyvaujantiems mokiniams, siekiant įvertinti jų išugdytus kalbos bei informacinių komunikacinių technologijų vartojimo įgūdžius ir projekto veiklos rezultatus. Galutinėje vertinimo ataskaitoje taip pat bus pateikti spaudos pranešimai, partnerių interneto puslapių santrauka, projekto informaciniai leidiniai ir nuotolinio mokymosi pamokos.

border=0
border=0

Copyright ©2006 www.sidmc.org