Projektai

Tai ką mes darome geriausiai:

Projektai kuriuos mes įgyvendinome ir įgyvendinam dabar

 • Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas

  Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kuriai yra skirtos ES fondų lėšos.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką taikant lankstaus darbo modelį

  Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kuriai yra skirtos ES fondų lėšos.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • AgroTourNet Quality

  „AgroTourNet Quality“ (Europos Agroturizmo Profesinis įgaliojimas ir Kokybės sertifikatas) yra projektas, įgyvendinamas pagal ES Mokymosi visą gyvenimą Leonardo Da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą. Projekto tikslas yra pasinaudoti “AgroTourNet e-learning software” programinės įrangos funkcionalumu, kuri buvo sukurta bandomojo Leonardo Da Vinci projekto metu www.agrotour.net (CY/06/B/F/PP).

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Pagyvenusių žmonių priežiūra

  Projekto tikslas– per savarankišką mokymąsi, elektroninių būdų ir priemonių pagalba pagerinti darbuotojų, dirbančių pagyvenusių žmonių priežiūros srityje, įgūdžius akademiniu ir visuomenei priimtinais požiūriais.

  Dėl gyventojų senėjimo kvalifikuotų darbuotojų, teikiančių priežiūros ir psichoterapijos paslaugas pagyvenusiųjų priežiūros namuose ir privačiuose namų ūkiuose, poreikis auga. Šis poreikis yra padidėjęs ir dėl augančios žmonių tendencijos ieškoti profesionalios priežiūros, ypač tose vietose kur mažėja tradicinė pagalba, kuri buvo besąlygiškai teikiama šeimose kai vaikai padėdavo savo tėvams.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • 16 plius

  Projektu 16+ siekiama įgyvendinti programos Socrates-Grundtvig II tikslus ir padėti pasiruošti jauniems (vyresniems negu 16 metų) globotiniams įsitraukti į atvirą visuomenę po to, kai jie taps pilnamečiais (sulauks 18 metų) ir turės palikti globos namus.

  Svarbiausias projekto uždavinys – ištirti minėtą problemą, dalyvaujant aukščiau minėtoms grupėms, taip pat socialiniams darbuotojams, kurie yra atsakingi už projekte dalyvaujančių šalių socialinį aprūpinimą. Įgyvendinant šią programą taip pat siekiama padrąsinti socialinius darbuotojus dalintis idėjomis ir praktika, kaip globojamus vaikus sklandžiai įtraukti į suaugusiųjų visuomenę.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
 • Savanoriška paliatyvi pagyvenusiųjų pagalba pagyvenusiems ir seniems

  Projekto tikslas padrąsinti ir įgalinti per neformalų mokymąsi pagyvenusių asmenų, ypatingai moterų, dalyvavimą savanoriškoje NVO, vietos bendruomenių, socialinių tarnybų veikloje, teikiant moralinę ir socialinę pagalbą seniems bei pagyvenusiems paliatyvios slaugos reikalingiems asmenims. Taip pat projekto metu bus siekiama sužadinti pagyvenusių asmenų aktyvumą, įtraukiant juos į savo gyvenimo kokybės gerinimo procesą remiantis principu „Pagyvenę žmonės- pagyvenusiems žmonėms“.

  Plačiau apie projektą Projekto Svetainė
Page 2 of 212