Projektai

Socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką taikant lankstaus darbo modelį

Projekto pavadinimas:
Socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką taikant lankstaus darbo modelį, projekto kodas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-020
Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, kuriai yra skirtos ES fondų lėšos.

  • Projektas įgyvendinamas Vilnius miesto, Druskininkų ir Ignalinos rajonų savivaldybėse.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009m. kovo mėn. 6 d. – 2011 m. vasario mėn. 6d.

Projekto esmė:
Viešoji įstaiga Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC) organizuoja profesinį mokymą, teikia konsultacijas dėl įdarbinimo, rengia mokymus bei skatina socialiai atskirtų ir vyresnio amžiaus žmonių užimtumą. Projekto tikslinės grupės: moterys, grįžtančios į darbo rinką, vienišos motinos ir tėvai, vyresnio amžiaus moterys ir vyrai. Problema: šių socialinių grupių atstovai dėl socialinių, sveikatos, šeimyninių ir kitų priežasčių negali dirbti visą darbo dieną, todėl yra nepatrauklūs darbdaviams, sunkiai susiranda darbą, didėja šių asmenų socialinė atskirtis ir rizika. Teisinė bazė numato lakstaus darbo galimybes, tačiau praktikoje šios galimybės nėra naudojamos. SDMC 2008 m. kovą atliko tyrimą, kuris parodė, kad paslaugų sferos darbdaviams reikalingas lankstaus darbo modelis ir jie priimtų į darbą minėtų tikslinių grupių atstovus.

Projekto tikslas- sukurti ir įgyvendinti socialinę rizika ir atskirtį patiriančių asmenų lankstaus darbo modelį, skatinti minėtų grupių užimtumą ir integraciją į darbo rinką. Projekto tikslinės grupės dydis- 90 asmenų iš Vilniaus miesto, Druskininkų ir Ignalinos r. Rajonai pasirinkti dėl mažesnės darbo jėgos paklausos, aukštesnio nedarbo lygio (2008 06 01 LDB duomenimis -8 proc.), didesnės minėtų socialinių grupių koncentracijos. Vilnius pasižymi didele šių asmenų koncentracija. Projekto metu naudojantis užsienio partnerių kompetencija bus sukurtas ir probleminiuose rajonuose įgyvendintas pažangus lankstaus darbo modelis, kurio esmė – atskleisti lankstaus darbo grafiko taikymo abipusę naudą įmonei ir darbuotojui, suteikti darbuotojams darbinių įgūdžių, skatinti darbinę motyvaciją.

Projekto Svetainė

Kiti projektai