Projektai

Savanorių pasaulis

Projektą „Savanorių pasaulis“ vykdo Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su partneriais: Socializacijos ir darbnio mokymo centru (SDMC), Respublikine Kauno ligonine ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos „Caritas“. Projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Projekto partneriai, skatindami savanorystės idėjų plėtrą, visuomenės atvirumą bei bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių , valstybės ir verslo organizacijų, aktyviai prisideda prie 2011-siais, Europos savanoriškos veiklos metais, Lietuvoje pradėtų įgyvendinti Europos Sąjungos savanorystės programų.

Siekdami burti ir šviesti gyventojus, norinčius teikti savanorišką pagalbą bei tokios pagalbos stokojančius visos šalies mastu, partneriai sukūrė virtualią savanorystės sistemą VSAS, technologijų bei interneto pagalba įgalinančią tiesioginį kontaktą tarp pagalbą teikiančių organizacijų, gyventojų, bei tų, kuriems pagalba yra reikalinga. Tai bene vienintelis toks tinklapis Lietuvoje.

Prisiregistravę svetainės vartotojai gali palikti pranešimą apie teikiamą labdarą (drabužiai, buitinė technika, pagalba buityje, ar kita) arba pageidavimą gauti labdarą. Informacija pateikiama interaktyvių Lietuvos žemėlapių pagalba. Visa sistema administruojama savanorių administratorių. Pradedantieji savanoriai galės pasinaudoti svetainėje patalpinta mokomąja medžiaga.

Projektą įgyvendinančios organizacijos nuolat ieško būdų, kaip pasiekti kuo daugiau laukiančiųjų pagalbos bei potencialių savanorių net ir atokiausiuose šalies kampeliuose. Šios užduoties įgyvendinimui talkinti sutiko Lietuvos Paštas, turintis apie 700 pašto skyrių ir apie 3800 paštininkų, turinčių nuolatinį „gyvą“ kontaktą su gyventojais. Pašto darbuotojai sistemoje galės pranešti apie pagalbos prašančius asmenis. Šitoks bendradarbiavimas yra labai svarbus ir todėl, kad nemaža dalis senyvų žmonių neturi galimybės naudotis internetu kaimo vietovėse ir norintieji padėti pašto darbuotojai taps labai svarbiais tarpininkais bei VSAS tinklapio administratoriais.

Per pastarąjį projekto veiklų įgyvendinimo pusmetį Maltos ordino pagalbos tarnyba su partneriais suorganizavo du praktinius seminarus administratoriams ir 12 savanorių mokymų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Seminarų metu buvo apmokyta apie 400 naujų savanorių darbui su vyresnio amžiaus žmonėmis, vaikais arba jaunimu, ir įsteigti trys Senjorų klubai, kuriuose buriasi akyvūs senoliai.

Maltos ordino pagalbos tarnybos vienas iš pagrindinių tikslų Lietuvoje yra puoselėti laisvanorišką dalijimąsį su tais, kuriems pagalbos reikia. Šį darbą kasdien atlieka keli šimtai savanorių ir nedidelė grupelė darbuotojų. Tikėtina, jog virtuali savanorystės sistema VSAS visuomenei suteiks naujas galimybes teikti labdarą, kuri pasieks konkrečios pagalbos laukiančius žmones.

Taip pat projektas sulaikė spaudos susidomėjimo:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-03-19-startuoja-pirmoji-lietuvoje-internetine-savanorystes-sistema/79068

http://pranesimai.novamedia.lt/index.php?view&simulate=1&id=455

Projekto Svetainė

Kiti projektai