Projektai

Pagyvenusių žmonių priežiūra

Projekto tikslas– per savarankišką mokymąsi, elektroninių būdų ir priemonių pagalba pagerinti darbuotojų, dirbančių pagyvenusių žmonių priežiūros srityje, įgūdžius akademiniu ir visuomenei priimtinais požiūriais.

Dėl gyventojų senėjimo kvalifikuotų darbuotojų, teikiančių priežiūros ir psichoterapijos paslaugas pagyvenusiųjų priežiūros namuose ir privačiuose namų ūkiuose, poreikis auga. Šis poreikis yra padidėjęs ir dėl augančios žmonių tendencijos ieškoti profesionalios priežiūros, ypač tose vietose kur mažėja tradicinė pagalba, kuri buvo besąlygiškai teikiama šeimose kai vaikai padėdavo savo tėvams.

2004 m. kovo 14 d. Europos socialiniai partneriai paskelbė:

“Gyventojų senėjimas ir socialinės galimybės, kurių pasekmėje susiformavo aukštesnis jaunos kartos mokymosi lygis, reikalauja naujų mokymosi sistemos traktavimo būdų, užtikrinant galimybes visoms amžiaus grupėms – ir moterims ir vyrams, kvalifikuotiems ir nekvalifikuotiems – jei tik bus pasiektas žymus kompetentingumo ir kvalifikacijos lygio augimas. Visą gyvenimą trunkantis mokymasis įneš indėlį į visą apimančios visuomenės vystymą bei lygių galimybių propagavimą.”

Taigi, atsižvelgiant į esamą padėtį ir mokymosi tendencijas, visuomenės ir darbinių įgūdžių atgavimo poreikį pagyvenusių žmonių priežiūros srityje Europoje,
PŽP projektas yra skirtas:

  • pagyvenusių žmonių priežiūros įgūdžių turintiems darbuotojams ;
  • kompetentingumo supratimui
  • užimtumo paslaugas teikiančių struktūrų priėmimui socialiniais partneriais.

Projekto Svetainė

Kiti projektai