Projektai

Nauja kryptis-integracijos vadovas socialinės rizikos grupėms

Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC) nuo 2002 m. teikia mokymo ir reabilitacijos paslaugas bei dalyvauja projektuose, kurie kovoja su nedarbu, siekiant reintegruoti socialinę riziką ir atskirtį patiriančias asmenų grupes. SDMC įgyvendina projektą „Nauja kryptis-integracijos vadovas socialinės rizikos grupėms“ Nr.VP1-1.3-SADM-02-K-03-067 finansuojamą Europos socialinio fondo. Projekto tikslas – padėti asmenims išėjusiems iš laisvės atėmimo vietų integruotis į darbo rinką įgyvendinant įdarbinimo modelį, kuris apima socialinės, profesinės, pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugų kompleksą, po individualaus asmens poreikių tyrimo pritaikytą kiekvienam tikslinės grupės asmeniui. Šis modelis – tai priemonių sistema, suteikianti galimybę tikslinės grupės asmenims įgyti bendrųjų ir profesinių teorinių ir praktinių žinių, susiformuoti įgūdžius palankiai darbo aplinkai.

Projekto tikslinės grupės – nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis, kuriems iki išėjimo į laisvę liko ne daugiau kaip 24 mėn., ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų. Projekto įgyvendinimo metu numatomas darbas su 350 tikslinės grupės narių, iš kurių 125 tikslinės grupės asmenų bus įdarbinti. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus m. ir Švenčionių r.

Projektas įgyvendinamas pasitelkiant šiuos partnerius:

Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija – turi didžiulę patirtį, organizuojant klubus, mokymus, seminarus, administruojant projektus verslumui skatinti, bendradarbiaujant su verslo įmonių atstovais.

VšĮ „Socialinės gerovės projekcija“ – dalyvaus organizuojant ir teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas tikslinės grupės nariams. Įstaigos pridėtinė vertė projektui – prie projekto dirbs patyrę specialistai, turintys ilgametės patirties darbo su socialinės rizikos asmenimis ir prisidės prie projekto perteikdami savo asmeninę patirtį.

UAB „Vilgestra“ jau turinti patirties įdarbinant asmenis, paleistus iš laisvės atėmimo vietų, bei taikanti mentorystės metodus įmonės viduje ir UAB „MD Experts“ – puoselėja teigiamą požiūrį į socialinės rizikos asmenų įtraukimą į darbo rinką ir siūlo galimybę tikslinės grupės nariams ne tik įgyti praktinių įgūdžių darbo vietoje, bet ir įsidarbinti jų įmonėse tiek per projekto laikotarpį, tiek ir po jo.

Adutiškio bendruomenė – prisidės prie kompleksiško įdarbinimo modelio įgyvendinimo visuose etapuose. Bus atsakinga už savipagalbos grupių organizavimą bendruomenėje.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė (VVG) „Švenčionių partnerystė” – jungia Švenčionių rajone veikiančias bendruomenines organizacijas, todėl Adutiškio bendruomenės vykdomos veikos bus atkartotos ir perkeltos kitose rajone veikiančiose bendruomenėse.

Projekto eigoje vykdomos veiklos:

  • Asmenų poreikių vertinimas, mokymo priemonių plano sudarymas;
  • Socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
  • Motyvaciniai mokymai įgyti kvalifikaciją ir dirbti;
  • Bendrųjų įgūdžių ugdymas;
  • Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas;
  • Profesinių kompetencijų ugdymas;
  • Darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;
  • Tarpininkavimo įsidarbinant paslaugos;
  • Projekto vykdytojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas.

Spauda:

Tel.: +370 (698) 07 385

Kiti projektai