Projektai

Leonardo Da Vinci partnerysčių projektas

Leonardo Da Vinci partnerysčių projektas “New Job-Opportunities forunemployed people in rural areas in thematic trails like culture, greenways and nutrition/food”

Projekto tikslai:

  • naujų priemonių ir strategijų kūrimas ir įgyvendinimas skatinant užimtumą ir verslumą kaimo turizmo sektoriuje panaudojant kultūros, kraštovaizdžio ir tradicinio kulinarinio paveldo tradicijas, padidinti partnerinių organizacijų žinias apie naujas ir sėkmingas strategijas ir naujus mokymo ir bendradarbiavimo metodus kaimo turizmo sektoriuje;
  • paskatinti jaunimą, bedarbius ar vyresnio amžiaus asmenis rasti naujų galimybių pradėti verslą šiame sektoriuje pasinaudojant kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiais ir metodais.

Kaimo vietovės visoje Europoje susiduria su panašiomis problemomis – demografiniai pokyčiai, didelis nedarbas, jaunų žmonių emigracija. Tai tiesiogiai paliečia ir tas sritis, kurios yra svarbios kultūriniu ir geografinių bei tautiniu paveldu. Taip pat unikaliomis maisto ir žemės ūkio tradicijomis.

New Trail Job partnerystės projektas skatina partnerius keistis patirtimi, pristatyti kiekvienos partnerės šalies/regiono geros praktikos pavyzdžius veikiančius kaimo turizmo sektoriaus srityje, puoselėjančius kultūrinio, kulinarinio paveldo tradicijas. Projektas skirtas supažindinti ir paskatinti pasinaudoti projekto partnerius kitų šalių partnerių sukaupta gerąja patirtimi ir pritaikyti pažangius jų metodus savo regionuose bei užmegzti bendradarbiavimo ryšius.

ES Partnerystės projekto įgyvendinimo metu suorganizuoti du partnerių susitikimai, kurie vyko Vokietijoje ir Italijoje.

Pirmajame susitikime Vokietijoje 2013 metų spalio mėn. 15-18 d., visi projekto partneriai pristatė savo organizacijas ir šalis iš kurių jie atvyko.

Susitikimo metu buvo detaliai aptarti projekto tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės. Aptartas ir patvirtintas partnerių susitikimų grafikas ir projekto veiklų įgyvendinimo planas. Buvo susitarta dėl vieno papildomo tarptautinio susitikimo Ispanijoje 2014 metų spalio mėn. Susitikimo Vokietijoje metu mūsų organizaciją atstovavo trijų asmenų grupė, kurią sudarė vienas darbuotojas ir du besimokantieji asmenys. Tarptautinio partnerių susitikimo metu Vokietijoje, kuris vyko Jenoje ir Frankfurte buvo aptarta projekto veiklų įgyvendinimo eiga. Paskirstytos projekto veiklos ir užduotys tarp partnerių. Visi partneriai gavo projektines užduotis. Lietuvai buvo deleguotas projekto naujienlaiškių parengimas. Susitikimo dalyviams buvo pristatyti du pažintiniai maršrutai kelio “Saale-Horizontale”, pesčiųjų takas prie senos pilies “Lobdeburg”. Frankfurte dalyviai buvo supažindinti su vietos turizmo paslaugų organizavimu. Vietinio turizmo ekspertai kalbėjo apie kultūros ir istorijos paveldo svarbą ir įtaką regiono ekonomikai. Dornburgo municipaliteto merė Doroteja Storch kartu su dalyviais aplankė objektus “Dornburgerio pilys”, ji pristatė regiono turizmo veiklas, naują turizmo verslo koncepciją ir marketingą. Buvo susitarta sekančiam susitikimui Italijoje – kiekvienas iš partnerių įsipareigojo parengti po tris geros praktikos pavyzdžių pristatymus.

Pagal numatytą planą 2014 m. gegužės 9-15 dienomis vyko partnerių susitikimas Italijoje, Monastera Bormido ir Sanremo miestuose. Susitikime dalyvavo visi projekto partneriai. Susitikimo metu Italijoje iš Lietuvos dalyvavo penki asmenys – du darbuotojai ir trys besimokantieji. Visi partneriai paruošė ir pristatė po tris geros praktikos pavyzdžius iš savo regionų. Lietuva pristatė Utenos regiono turizmo lankytinus objektus: “Šaudorada”, “Vasaknų dvaras”, “Alaušo slėnis”. Partneriai dalyvavo dalykiniuose susitikimuose, kurių metu buvo aptariami projekto pasiekimai.

Aplankė ir susipažino su į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktus vindarystės ūkius “Loazzolo wineyards”, keletu kitų smulkių vietinio natūralaus maisto ir vyno gamintojų.

Dalyviaims buvo pateikta informacija apie regiono turizmo tinklą, marketingą, žmogiškųjų resursų mokymų poreikius ir darbo vietų steigimą turizmo sektoriuje.

Projekto dalyviai dalyvavo žygyje “5 Tower Track”. Šis renginys yra unikalus turistinio žygio maršrutas jungiantis penkis vietos regiono bokštus ir Monastera Bormida miestą.

Miesto meras, Ambrogio Spiota, supažindino projekto dalyvius su vietos turizmo tinklu, regionine kooperacija tarp smulkių įmonių ir vietos gamintojų, o taip pat papasakojo apie piliečių savanorių įsipareigojimus organizuojant šį renginį. Projekto susitikimo metu projekto dalyviai susipažino su provincijos Alessandria, Liguria ir Sanremo miesto ietos politika, tvaraus turizmo strategija, vietos darbo rinka tendencijomis ir jų poveikiu vietos ekonomikai.

Natūralaus maisto gamintojų kooperatyvo nariai pasakojo kaip vietos natūralūs produktai, marketingo strategija siejasi su pažintiniais maršrutais ir kokia įtaką tai daro vietos ekonomikai.

image002
image004

Projekto Svetainė

Kiti projektai