Projektai

Happen Big Projektas

Projekto tikslas skatinti glaudų bendradarbiavimą tarp nuo metabolinių kaulų ligų kenčiančių pacientų, jų artimųjų, sveikatos priežiūros specialistų bei viešų ir privačių institucijų. Bendros ir individualios veiklos rezultatai, projekto rengėjų nuomone, yra vienas iš efektyviausių būdų didinti visuomenės bei medikų sąmoningumą nepageidaujamų kaulų lūžių pasekmių atžvilgiu. Per projekto veiklas organizatoriai sieks išplėsti sveikos gyvensenos, sveikatingumo ir skatinimo ir prevencijos infrastruktūrą metabolinių kaulų ligų srityje. Bus siekiama didinti informacinių bei mokomųjų išteklių prieinamumą visoms visuomenės grupėms. Siekiant užtikrinti projekto tęstinumą ir kuo didesnį teigiamą poveikį, projekto įgyvendinimo laikotarpiu sukurta metodika ir sukaupta patirtimi bus dalijamasi ir kaimyninėse valstybėse (Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje).

  • Suvienyti šalyje veikiančių organizacijų bei vietinių pacientų bendruomenių pastangas, į bendrą respublikos masto informacijos mainų tinklą suburti ligonius, jų artimuosius, savanorius, labdaros fondus, gydytojų klubus, interneto bendruomenes.
  • Sėkmingai įgyvendinti švietimo ir sąmoningumo skatinimo kampaniją, atkreipiant kuo didesnės visuomenės dalies dėmesį į neigiamas ekonomines ir socialines pasekmes, kurias sukelia metabolinių kaulų ligų nulemti lūžiai.
  • Sukaupti ir susisteminti kuo daugiau duomenų apie kaulų lūžių dažnumą bei rizikos veiksnius, realizuojant atitinkamą prevencinę programą.
  • Suformuoti nacionalinę sveikos gyvensenos ir subalansuotos mitybos skatinimo strategiją pasinaudojant pasiteisinusiomis užsienio šalių metodikomis.
  • Per geresnį gydytojų informuotumą skatinti dvisrautės radioabsorbciometrijos (DXA) tyrimų prieinamumą didžiausioje rizikoje esančioms visuomenės grupėms.
  • Užtikrinti projekto tęstinumą sukuriant Sveikos gyvensenos planą; kaimynines šalis supažindinti su gerosios praktikos pavyzdžiais.
  • Informuoti visuomenę apie osteoporozę, osteoporozės nulemiamus kaulų lūžius, ligos simptomus, prevencinius veiksmus, gydymo procedūras ir jų kainas, reabilitaciją, galimus gydymo išlaidų ir medikamentų kompensavimo atvejus.
  • Prisidėti prie tokios tendencijos sumažinimo, kuomet tik nedidelei daliai kaulų trapumo nulemtus lūžius patyrusių pacientų taikomi tinkami klinikiniai gydymo metodai.
  • Didinti sveikatos priežiūros specialistų (bendrosios praktikos gydytojų, ginekologų, ortopedijos chirurgų, traumatologų ir t.t.) informuotumą.

Pradiniame projekto etape kiekvienoje Lietuvos apskrityje bus įkurta 10 šviečiamųjų centrų. Darbui su bendruomenėmis į kiekvieną šių centrų Lietuvos osteoporozės centras paskirs po atsakingą administratorių aprūpintą visomis darbui reikalingomis priemonėmis bei patalpomis. Jiems ruošti numatyta visa eilė paskaitų bei seminarų. Administratorių darbo tikslas pasiekti sergančiuosius metabolinėmis kaulų ligomis ir jų artimuosius bei vykdyti projekto produktų sklaidą bendruomenėse, sveikatos priežiūros įstaigose, vyriausybinėse ir kt. organizacijose.

Antrajame etape, kartu su pacientų bendruomenėmis, bus suformuotas organizacijų tinklas, kaip progresyvus būdas sutelkti pacientus ir sveikatos priežiūros specialistus glaudžiam bendradarbiavimui. Pagrindinis tokios bendruomenės tikslas – paskatinti naujausios informacijos mainus (kurie šiuo metu beveik neegzistuoja) tarp šaltinio ir tikslinio jos gavėjo bei užkirsti kelią nepakankamam visuomenės informuotumui metabolinių kaulų ligų atžvilgiu. Minėtosios bendruomenės įsteigimas, partnerių nuomone, yra puikus būdas pacientams vieniems kitus pažinti bei, dalyvaujant sveikatos priežiūros profesionalams, efektyviai spręsti su osteoporoze ir kt. metabolinėmis kaulų ligomis susijusias problemas. Projekto partneriai planuoja organizuoti bendruomenės narių susitikimus bei skatinti kitus komunikavimo metodus (pvz. internetu).

Galutiniame etape Nacionalinio osteoporozės centro bei į bendradarbiaujančių organizacijų tinklą įtrauktų organizacijų specialistai sukurs Sveikos gyvensenos planą ir kitas rekomendacinės priemonės. Projekto veiklų bei tyrimų vykdymo metu sukaupta patirtis ir informacija bus susisteminta bei parengti gerosios praktikos pavyzdžiai skirti perduoti kolegoms Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje. Projektas įsivaizduojamas pirmiausiai, kaip investicija sukuriant tinklą tokių bendradarbiaujančių organizacijų, kaip: Lietuvos Osteoporozės Fondas, VšĮ Socializacijos ir darbinio mokymo centras, Nacionalinis Osteoporozės centras, Vilniaus universitetas, Gerontologijos ir reabilitacijos centras, gydytojų klubai bei įvairios motyvuotų pacientų, jų artimųjų ir kitų piliečių grupės. Tikime, jog tokio tinklo veiklų koordinavimas taps veiksmingu įrankiu skleidžiant sąmoningumą metabolinių kaulų ligų atžvilgiu bei tiesiogiai prisidedant prie prevencijos skatinimo.

Projekto Svetainė

Kiti projektai