Projektai

Darbdaviai už šeimai palankią darbovietę

Projektas pavadinimas:”Darbdaviai už šeimai palankią darbovietę”
Projekto pareiškėjas: asociacija Žinių ekonomikos forumas
Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas tikslinei grupei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus ir skatinti šeimai palankios darbovietės kūrimą – sukuriant motyvuojantį ir lengvai integruojamą įmonėse modelį “Šeima ir darbas”.

 • Projekto tikslinė grupė: asmenys turintys sunkumų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, darbdaviai, darbuotojai, savivaldybių atstovai.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė: 2009 09 01–2012 09 01 (treji metai)

Projekto aprašymas: Žinių ekonomikos forumo (ŽEF) pastebėjimu, tie darbuotojai, kurie prižiūri mažamečius vaikus, senyvo amžiaus ar neįgalius artimuosius, dažnai priversti iš dalies ar visiškai pasitraukti iš darbo rinkos, pasyviai dalyvauja mokymuose, todėl menkėja jų kvalifikacija ir galimybės siekti karjeros.

2006 m. projekto partnerio Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos atliktas tyrimas rodo, kad 60% Lietuvos gyventojų – ir vyrų, ir moterų – patiria nuolatinį stresą bandydami suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Šie procesai daro neigiamą įtaką įmonių veiklai, šeimos ir šalies ekonominei gerovei.

Siekdami prisidėti prie šalies socialinės ir ekonominės būklės gerinimo, darbdaviai imasi atsakomybės prisidėti prie darbuotojų profesinio ir šeimos gyvenimo gerinimo. ŽEF su partneriais sukurs unikalų modelį “Šeima ir darbas” – priemonių sistemą, suteikiančią galimybę darbdaviams įgyti žinių ir suformuoti įgūdžius kuriant šeimai palankią darbo aplinką, o darbuotojams, auginantiems vaikus ar globojantiems senyvo amžiaus, neįgalius artimuosius, derinti šeimos priežiūros rūpesčius su karjera.

Projekto pridėtinė vertė – projektas įdomus darbdavių siekiu plėtoti darnios šeimos politiką, sukurta mobiliąja priežiūros paslauga darbuotojams, kurią pasitelkę jie praktiškai derins šeimos ir darbo įsipareigojimus. Tai šiuolaikiškas projektas, nes juo siūlomas modelis motyvuoja verslo įmones teikti darbuotojams prieinamas paslaugas.

REIKALAVIMAI TIKSLINEI GRUPEI

Projekto tikslinė grupė – 540 asmenų (iš kurių 435 vieniši asmenys), kurie turi sunkumų derindami šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projekto tikslinė grupė bus renkama 18 – oje Lietuvos savivaldybių: Alytaus miesto, Druskininkų, Ignalinos rajono, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kauno miesto, Kelmės rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės, Rokiškio rajono, Šalčininkų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Utenos rajono, Vilniaus miesto ir Visagino miesto savivaldybėse.

1. Tikslinės grupės nariai, tai dirbantys ir nedirbantys asmenys, kurie augina vaiką iki 10 metų arba slaugo neįgalų (arba senyvo amžiaus) giminaitį, ir yra vieniši (80 proc. tikslinės grupės privalo būti vieniši asmenys);

2. Tikslinės grupės narių pajamos privalo sudaryti ne daugiau kaip 1050 lt.(į rankas) vienam šeimos nariui. Pvz.: jei šeimoje mama ir du vaikai jų pajamos neturi viršyti 3150 lt. Skaičiuojamos visų šeimos pajamos, mamos alga ir visos paramos iš valstybės pusės. (Vaikų auginimui skirta parama, ar jei šeimoje neįgalus asmuo jo pašalpa ir t.t.)

DOKUMENTAI IR PAŽYMOS (KURIUOS TURI PATEIKTI IR/AR PASIRAŠYTI TIKSLINĖS GRUPĖS NARIAI)

DIRBANTYS TIKSLINĖS GRUPĖS NARIAI TURI PATEIKTI:

 • pažymą iš darbovietės, kurioje nurodomas atlyginimas už 3 paskutinius mėnesius;
 • šeimos pajamų lentelę (kiek kas šeimoje gauna paramų, pašalpų, atlyginimo ir pan.;
 • pasirašytą sutartį su SDMC dėl paslaugos gavimo niuansų (tai trišalė sutartis, kurią pasirašo SDMC vadovė, asmuo, kuris teiks paslaugą ir asmuo, kuris gaus paslaugą);
 • Kiekvieną mėnesį pildomas tabelis, kuriame nurodomi duomenys apie suteiktą paslaugą (nurodyta kiek valandų ir kada gauta paslauga, kas ją teikė);
 • Įrodymui, kad asmuo vienišas reikia pateikti: ištuokos liudijimo kopiją, ar laisvos formos raštą su parašu, kad ji/jis vienišas (nurodyta priežastis);
 • Tam, kad įrodyti kiek asmenų daro šeimą reikia pateikti: laisvos formos raštą, su parašu kiek šeimos narių gyvena bute/name (arba seniūnijos ar namo bendrijos pažymą apie bute/name gyvenančius asmenis);

NEDIRBANTYS TIKSLINĖS GRUPĖS NARIAI TURI PATEIKTI:

 • bedarbio pažymėjimo kopiją/ar pažymą iš darbo biržos;
 • šeimos pajamų lentelę (kiek kas šeimoje gauna paramų, pašalpų, atlyginimo ir pan.;
 • pasirašytą sutartį su SDMC dėl paslaugos gavimo niuansų (tai trišalė sutartis, kurią pasirašo SDMC vadovė, asmuo, kuris teiks paslaugą ir asmuo, kuris gaus paslaugą) ;
 • Kiekvieną mėnesį pildomas tabelis, kuriame nurodomi duomenys apie suteiktą paslaugą (nurodyta kiek valandų ir kada gauta paslauga, kas ją teikė);
 • Įrodymui, kad asmuo vienišas reikia pateikti: ištuokos liudijimo kopiją, ar laisvos formos raštą su parašu, kad ji/jis vienišas (nurodyta priežastis);
 • Tam, kad įrodyti kiek asmenų daro šeimą reikia pateikti: laisvos formos raštą, su parašu kiek šeimos narių gyvena bute/name (arba seniūnijos ar namo bendrijos pažymą apie bute/name gyvenančius asmenis);

VAIKŲ IR NEĮGALIŲJŲ PRIEŽIŪRAI REIKALINGI DOKUMENTAI IŠ 26 ASMENŲ

Jei šeimoje reikia prižiūrėti vaiką iki 10 metų:
1. pateikiamas vaiko gimimo liudijimas;

Jei šeimoje prižiūrimas neįgalus ar senyvo amžiaus šeimos narys ar artimas giminaitis (tėvai, seneliai, broliai, seserys, vieniši artimieji)

 • neįgaliam asmeniui: neįgalaus asmens pažymėjimas;
 • senam žmogui: asmens tapatybės kortelė/pasas; medicininė pažyma dėl slaugos poreikio nustatymo;
 • asmens pasirašyta deklaraciją (laisvos formos raštą), kur patvirtinama, kad su slaugomu asmeniu sieja artimos giminystės ryšys (jei pagal pavardę jo identifikuoti neįmanoma).

Kiti projektai