Projektai

AgroTourNet Quality

„AgroTourNet Quality“ (Europos Agroturizmo Profesinis įgaliojimas ir Kokybės sertifikatas) yra projektas, įgyvendinamas pagal ES Mokymosi visą gyvenimą Leonardo Da Vinci programos Naujovių perkėlimo projektą. Projekto tikslas yra pasinaudoti “AgroTourNet e-learning software” programinės įrangos funkcionalumu, kuri buvo sukurta bandomojo Leonardo Da Vinci projekto metu www.agrotour.net (CY/06/B/F/PP).

Šis projektas yra sukurtas tam, kad padėtų plėtoti naują Europos Agroturizmo kokybės standartą (EAKS), įtraukiant regionuose taikomas praktikas, strategijas ir tendencijas agroturizmo rinkoje. EAKS atsižvelgs į agroturizmo rinkos dalyvių pripažintas kvalifikacijos procedūras, kuriomis siekiama apsaugoti ir skatinti sąžiningus profesinio mokymo standartus infrastruktūros ir paslaugų sektoriuose.

Projekto rezultatai yra skirti su agroturizmu dirbančio personalo profesiniam mokymui, suteikiant jiems žinių kaip rūpintis, viešinti ir skatinti įvairias agroturizmo paslaugas Europoje.

Projekto tikslai yra:

  • Skatinti profesinį mokymą, kuris iš anksto padeda suformuoti Europos Agroturizmo charakteristikas ir
  • Plėtoti patikimą infrastruktūros ir agroturizmo paslaugų sertifikacijos sistemą, atsižvelgiant į jau egzistuojančias profesinio mokymo praktikas, išplėtotas šiame sektoriuje ir pagrįstas tarpregioninio skaidrumo atsižvelgiant į Europos Kvalifikacijos struktūrą. Remiantis šia sistema bus sukurtas kvalifikacinis apdovanojimas įmonėms – „Europos Agroturizmo Ženklas“.
Projekto Svetainė

Kiti projektai